Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu Paneli
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde İzmir'de gerçekleştirilmiş olan 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında; Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu” konulu panel 21 Nisan 2017 Cuma günü 15.10-17.20 saatleri arasında yapılmıştır.

Yöneticiliğini A. Metin Duruk'un yaptığı panele; TTMD'den  Sarven ÇİLİNGİROĞLU ve Artuğ FENERCİOĞLU, ISKAV'dan Vural EROĞLU ve Işık YÜCESOY, MTMD'den Mustafa BİLGE, Tekfen'den Mehmet ERKAN, MMO'dan Cemal Ahmet AKÇAKAYA panelist olarak katılmışlar ve birer sunum yapmışlardır. Test Ayar Dengeleme süreçleri tasarımcı, uygulamacı, TAD firması, Otomasyoncu, Sertifikasyon Kuruluşu ve Makina Mühendisleri adına değerlendirilmiş, panel sonrası katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. 

Panel öncesi katılımcılara dağıtılan "Teskon Etkinlikleri Sırasında Yapılacak Olan Test Ayar Dengeleme (TAD) Paneli Ön Bilgilendirme" belgesine buradan ulaşabilirsiniz.
                                           
Sarven Çilingiroğlu'nun sunumuna  buradan,  
Mustafa Bilge'nin sunumuna  buradan
Işık Yücesoy'un sunumuna  buradan
Artuğ Fenercioğlu'nun sunumuna  buradan
Vural Eroğlu'nun sunumuna  buradan ulaşabilirsiniz.

GALLERY

REKLAM